размери: 15 х 45 см

приложение: стени, чешми и други подобни