Гнайс – подходящ за облицовка на стени и под.

размери: 5, 10, 15, 20см.