Гнайс – подходящ за облицовка на стени и под.

размери: 5,10,15,20см