Гнайс – подходящ за облицовка на стени и под.

размери:  2.5, 5, 10, 15, 20 см