гнайс естествен камък

ТИКЛА ЕООД е регистриран спедитор. Може да ви осигурим транспорт на най-добра цена, за България и цяла Европа.

Направете своята бъдеща инвестиция с „ТИКЛА” ЕООД !

Каталог
Контакти

Основните качества и предимства на естествените скални облицовки от TIKLA

  • Висока здравина

  • Антистатичност и негоримост

  • Бърз и лесен монтаж

  • Богата цветова гама

  • Характер и естетика

  • Дългосрочна инвестиция